Opleiding trainer-<br> Post HBO professioneel Trainer

Post HBO trainer

Opleiding trainer-
Post HBO professioneel Trainer

Eerstvolgende startdatum: 23/02/2021
€ 5.450,00

Startdata


23/02/2021
Utrecht

Twee lesdagen per maand op dinsdag

23/02/2021
Rotterdam

Twee lesdagen per maand op dinsdag

Ontwikkelen tot trainer? Wil je kunnen terugvallen op stevige basis met een heldere kijk op je eigen ontwikkeling? Dan is deze trainersopleiding wellicht iets voor jou!

Twee keer per jaar start de TC Academy met de opleiding tot professioneel trainer. In 18 dagen kun jij een erkend een post-hbo diploma behalen.

Met de trainersopleiding wordt je  vakbekwaam opgeleid als trainer. Mocht je meer verbreding willen, dan kun je ook kiezen voor onze trainer+ opleiding waarbij je  jezelf gaat specialiseren en leer je jezelf tevens als trainer in de markt te zetten. Na de coach of coach+  opleiding, kun jij zelfstandig of in loondienst als trainer aan de slag.

Ervaringsgericht leren staat centraal middels 'Learning by doing'. Altijd vanuit een stevige theoretische basis.

Zelfstandig trainen, trainen binnen een organisatie of in het onderwijs, de opleiding tot professioneel trainer sluit op al deze werkvelden aan. De trainers opleiding is bedoeld voor mensen die het trainersvak beroepsmatig willen uitoefenen. 

Het curriculum is goed doordacht met heldere leerdoelen en eindtermen. De opleiding wordt afgesloten met coachtraject in de praktijk.

TC Academy verwacht dat je minimaal 6-8 uur in de 2 weken investeert in zelfstudie. Naast de lesdagen en de intervisiebijeenkomsten.


Aan het eind van de trainersopleiding kun je:

 • Zelfstandig en professioneel functioneren als trainer
 • Omgaan met weerstanden bij jezelf en de ander
 • Een eigen trainingsprogramma opzetten
 • Reflecteren op je eigen handelen als trainer
 • Feedback geven en ontvangen om te blijven leren
 • Profiteren van het opgedane inzicht in communicatie- en groepsprocessen.
 • Zelfstandig opdrachten binnenhalen en offertes schrijven

Na het slagen voor je examen ontvang je een erkend post-hbo diploma voor professioneel trainer. Het Centrum Post Initieel Onderwijs (CPION) geeft dit diploma af. (het CPION is de vertegenwoordiger van Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).

Om deel te kunnen nemen aan de post-hbo opleiding tot professioneel trainer heb je, naast hbo werk- en denkniveau, minimaal drie jaar algemene werkervaring nodig. Daarnaast vragen we je een competentietest te maken. Een intakegesprek waarin jij je ervaring en motivatie onderbouwt is een onderdeel van de toelatingsprocedure.

Programma


Het programma start bij jezelf. Wat motiveert je om als trainer te willen werken? Ken jij je belangrijkste competenties? Kun je hierop reflecteren? In welke mate ben jij je bewust van je drijfveren, kwaliteiten en ontwikkelpunten? Het is maar een kleine greep uit de vele vragen die beantwoord worden in deze fase.

Een beter inzicht in jezelf helpt bij het creëren van inzicht in een ander. Het steunt je in je ontwikkeling.


Centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Wie ben ik in mijn rol als trainer?
 • Hoe reflecteer ik op mijn handelen?


Tijdens je loopbaan als trainer word je vaak op de proef gesteld. Een krachtige trainer zorgt voor een goede basis en een veilige omgeving. Zo kunnen cursisten zich optimaal ontwikkelen.


Onderwerpen:

Dag 1: De competente leider

Dag 2: Reflecteren


Resultaat:

Aan het eind van fase 1 ben je in staat:

 • Je drijfveren als trainer te benoemen
 • Je kwaliteiten en ontwikkelpunten te herkennen
 • Deze te verwerken in een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP)
 • Te reflecteren op je eigen handelen.

In deze fase gaan we naar de basis van het trainen. Je leert alle basisvaardigheden die nodig zijn om een training te kunnen geven.

Centraal staan: 

 • Het ontwerpen van een training die aansluit op de behoeften van je deelnemers
 • Jezelf presenteren
 • Het geven en ontvangen van feedback

Iedere groep cursisten waar je mee te maken zult krijgen, is verschillend. Jouw trainingen moeten aansluiten op de belevingswereld van je doelgroep. Daarom leren we je om vanuit verschillende leerstijlen een training op te zetten.


Een opdrachtgever vraagt jou als trainer om je vakbekwaamheid en professionaliteit. De TC Academy leert je om een trainingsprogramma op te zetten dat de vraag van de opdrachtgever vertaalt én dat aansluit op de behoeften van de deelnemers. Dit alles moet ook gebeuren binnen een vastgestelde tijdslimiet. De doelstellingen moeten worden behaald en het resultaat moet zichtbaar zijn bij de deelnemer.


We sluiten fase 2 af met een tussenopdracht van 1 dag waarin je een workshop geeft. Hier komt alles samen wat je samen met je collega-deelnemers tijdens de projecturen aan gewerkt hebt.

 

Centrale vragen tijdens deze fase zijn:

 • Hoe ontwerp ik een training?
 • Hoe observeer ik en hoe geef/ontvang ik feedback?
 • Hoe sta ik als trainer voor de groep?
 • Wat is mijn leerstijl? Welke leerstijlen onderscheiden we?
 • Hoe pas ik werkvormen toe die aansluiten op de leerstijlen van deelnemers?


Onderwerpen:

Dag 1: Ontwerpen met het DA model

Dag 2: Presentatietechnieken

Dag 3: Leerstijlen volgens Kolb

Dag 4: Werkvormen

Dag 5: Tussenopdracht & Evaluatie


Resultaat:

Aan het eind van fase 2 ben je in staat:

 • Een trainingsprogramma op te zetten
 • Gericht te observeren
 • Feedback te geven & ontvangen
 • Jezelf te presenteren in de rol van trainer
 • Een trainingsprogramma te ontwikkelen dat aansluit op de leerstijl van deelnemers
 • Verschillende werkvormen te ontwikkelen en toe te passen.


Fase 3 richt zich op de groepsprocessen. Wat zijn de sociaal- emotionele aspecten van de interactie binnen een groep? Hoe kun je hier invloed op uitoefenen? In de dagelijkse praktijk krijgt elke trainer hier mee te maken.

Niet iedere training loopt op rolletjes. Soms zijn er weerstanden, bij de groep of bij jezelf. Ben jij je bewust van die weerstanden? Hoe ga je ermee om? Je leert het aan de hand van praktijksituaties. Straks, in het werkveld, kun je deze weerstanden herkennen, erkennen en actie ondernemen.


Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Hoe ga ik om met weerstanden in de groep?
 • Hoe pas ik weerstandinterventies toe?
 • Hoe ga ik om met weerstanden bij mezelf?
 • Hoe leer ik omgaan met mijn Worst Case Scenario?

Onderwerpen:

Dag 1: Groepsprocessen en weerstanden in de groep

Dag 2: Praktijkdag: Interventieworkshop

Dag 3: Omgaan met eigen weerstanden als trainer

Dag 4: Praktijkdag Worst Case Scenario


Resultaat:

Aan het eind van fase 3 ben je in staat:

 • De fasen in een groepsproces te onderscheiden
 • Weerstandinterventies toe te passen in de groep
 • Interventies toe te passen bij jezelf als ankeren en RET
 • Om te gaan met jouw weerstanden die ontstaan tijdens een training.


In deze fase ga je:

1. Een training verzorgen bij de opdrachtgever

2. Je logboek verdedigen


Resultaat:

Na deze module ben je afgestudeerd en ontvang je een erkend diploma afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs (het CPION is de vertegenwoordiger van Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).


Jouw ontwikkeling

Bij TC Academy staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal. Om jouw ontwikkeling positief te beïnvloeden, ondersteunen we je met: 

Intervisiebijeenkomsten

Er zijn 4 intervisiebijeenkomsten tijdens de opleiding, telkens na afronding van een module. Je gaat samen met je medestudenten reflecteren op het leerproces en op jezelf als trainer. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar professioneel trainer. Je deelt ervaringen, observeert en geeft elkaar feedback. We gebruiken de intervisiebijeenkomsten ook om je competenties te oefenen.

Logboek/POP

Tijdens de trainersopleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Onderdeel van dit logboek is het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Daarin volg jij je persoonlijke ontwikkeling.

Tussentijdse opdracht en evaluatie

Je tussentijdse opdracht bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van een workshop. Daarnaast voer je halverwege de opleiding een persoonlijk gesprek met een van jouw trainers. Het doel is om samen te bepalen waar je staat in je ontwikkeling en waar je nog sturing kunt gebruiken. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad voor dit gesprek.

Reflectie

Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot professioneel trainer. Leren stilstaan en kijken naar je eigen handelen. Zo word jij je bewust van de je keuzemogelijkheden.

Coachgesprek

Tijdens de opleiding heb je recht op een gesprek met een coach van de TC Academy. Ook hier is jouw ontwikkeling het onderwerp van gesprek.

Video feedback

Tijdens de opleiding maken we een aantal keer video-opnamen van trainingen en presentaties. Deze opnamen worden voorzien van feedback.

Praktijktraining

Je sluit de opleiding af met het geven van een training voor een  externe opdrachtgever. Zo doe je meteen ervaring op in de praktijk.

Examen en diploma

Examen en diploma

De TC Academy sluit haar opleidingen af met een examen. Dit examen bestaat uit een eindopdracht en een eindevaluatiegesprek.

Eindopdracht

De deelnemers verzorgen als eindopdracht een training voor een externe opdrachtgever die ze zelf hebben mogen werven

Eindevaluatie

Tijdens het eindevaluatiegesprek verdedigen de deelnemers hun logboek en tonen ze hun ontwikkeling tijdens de opleiding aan.

Post-hbo diploma

De TC Academy mag je een erkend post-hbo diploma overhandigen, afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. (Het CPION is de vertegenwoordiger van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).

Prijzen

De erkende Post HBO opleiding tot trainer volgen bij TC Academy? De opleiding tot professioneel trainer kost € 5.450,- 

Schrijf jij je drie maanden voor aanvang van de opleiding in? Dan biedt TC Academy je een korting van 5% aan.

Inbegrepen in de prijs zijn:

 • Intake en competentietest
 • 13 (les)dagen
 • 4 intervisiebijeenkomsten
 • Coachgesprek(ken)
 • Werken met een acteur
 • Examen CPION
 • Accommodatie- en verblijfskosten (trainingsruimte, lunch)
 • Registratie Landelijk Register Deelnemers CPION

Literatuur

De literatuur schaf je apart aan, de kosten zijn ca. € 300,-

Betalingsmogelijkheden

 • Eenmalige betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het volledige bedrag in één keer
 • Gespreide betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het bedrag in een overeengekomen aantal termijnen (maximaal 4, waarbij de laatste termijn voldaan  dient te zijn voor de diploma-uitreiking)