Kindercoach voor gediplomeerde coaches

Kindercoach voor coaches

Kindercoach voor gediplomeerde coaches

Eerstvolgende stardatum: 07/01/2021
€ 3.250,00

startdata


07/01/2021
Rotterdam/ Utrecht

Twee lesdagen per maand op donderdag

Donderdag07/01/202110:00 - 17:00Online
Donderdag21/01/202110:00 - 17:00Rotterdam/ Utrecht
Donderdag04/02/202110:00 - 17:00Rotterdam/ Utrecht
Donderdag18/02/202110:00 - 17:00Online
Donderdag04/03/202110:00 - 17:00Rotterdam/ Utrecht
Donderdag18/03/202110:00 - 17:00Rotterdam/ Utrecht
Donderdag01/04/202110:00 - 17:00Rotterdam/ Utrecht
Donderdag15/04/202110:00 - 17:00Rotterdam/ Utrecht
Donderdag22/04/202110:00 - 17:00Rotterdam/ Utrecht

Ben je al gediplomeerd coach en wil je je verder ontwikkelen naar kindercoach? Volg de verkorte opleiding tot Kindercoach bij TC Academy!

Mensen die al een post-hbo diploma op op het gebied van coachen op zak hebben hebben, bieden wij nu de mogelijkheid om in 9 (les)dagen het post-hbo diploma Professioneel Kindercoach te behalen. Heb je wel een coachdiploma, maar is het niet post-hbo geaccrediteerd? Dan maakt een EVC procedure deel uit van het toelatingstraject. Deze procedure kost 350,-

Je volgt in de Kindercoach opleiding de modules:

 • Kindercoachen: de basis
 • De kindercoach in het werkveld
 • Kindercoachen: de verdieping

Ben je al coach en wil je graag vaardigheden ontwikkelen gericht op het coachen van kinderen? De kindercoach opleiding voor coaches biedt je de mogelijkheid om in 5 maanden je Post-HBO diploma te behalen. Tijdens de opleiding komen onderwerpen als ontwikkelingsfasen, gedragspatronen en culturele diversiteit van kinderen aan bod. Tevens leer je het coachmodel voor kindercoaching toepassen, waarbij jouw creativiteit een belangrijke voorwaarde vormt. Om ervaring op te doen ga je zelfstandig een kindercoachtraject doorlopen.

De pedagogische driehoek

Het coachen van kinderen is een relatief jong vakgebied binnen de hulpverlening aan kinderen. Kinderen die thuis of op school vastlopen, gedrag laten zien waar ouders of omgeving niet goed mee weten om te gaan, gepest worden of moeite hebben met leren. De pedagogische driehoek waarin kind, ouders en de omgeving van het kind onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Om deze verbinding zo optimaal mogelijk te laten verlopen is er een groeiende behoefte ontstaan aan vakkundige begeleiding bij vragen, twijfels en opvoedkundige uitdagingen.


Dit bieden wij je tijdens de kindercoach opleiding

De opleiding tot professioneel kindercoach is afwisselend, praktijkgericht en belicht de verschillende ontwikkelingsgerichte stromingen voor (kinder)coaching. Zo creëer je een brede visie en aanpak. Na het volgen van de opleiding kindercoach zal je in staat zijn om als zelfstandig kindercoach aan de slag te gaan. Ben je al werkzaam als coach? Dan is deze opleiding een uitstekende manier om je te specialiseren.


Leren door te doen 

Bij TC Academy geloven we in ‘learning by doing’. Tijdens de opleiding staat dit dan ook centraal. Het curriculum is met zorg samengesteld: een goede balans tussen praktijk en theorie zorgt ervoor dat je je kennis direct in het werkveld kunt toepassen. Lesdagen, stage, intervisiebijeenkomsten, zelfstudie en e-learning vormen de inhoud van de opleiding. Door middel van heldere doelstellingen realiseer je concrete resultaten. Na een kindercoachtraject in de praktijk is de opleiding afgerond en behaal je een erkend Post-HBO diploma tot kindercoach.

Wil je meer weten over de kindercoach opleiding?

Heb je interesse in het coachen van kinderen? Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jou? Vul hier het korte formulier in en kom, vrijblijvend, kennismaken. We ontmoeten je graag!


Programma


Als gediplomeerd coach stroom je in bij fase 3. Fase 1 & 2, over de basisvaardigheden van een coach en wie jij bent als coach heb je al behandeld in je coachopleiding.

Deze fase (3) beslaat de modules 'de ontwikkelingsfasen' en 'het kindercoachproces'.

Centrale vragen dag 1:

 • Ontwikkelingsfasen; welke visies zijn er?
 • Met welke generaties krijg je te maken als kindercoach en hoe verhouden deze zicht tot de ontwikkeling?
 • Wat voor invloed heeft cultuur en opvoeding op de ontwikkeling van een kind ?
 • Hoe verhoudt je eigen (kind) ontwikkeling zich t.a.v. de ontwikkelingsfasen?


Centrale vragen dag 2 en 3: 

 • Wat is de invloed van ouders en professionals?
 • Hoe kan de pedagogische driehoek effectief zijn?
 • Welke activerende werkvormen zet ik in bij coaching van kinderen ?
 • Hoe sluit je aan bij de belevingswereld van kinderen ?
 • Welke vorm van het coachmodel zet ik in?


Onderwerpen:

 • Dag 1: de ontwikkelingsfasen
 • Dag 2: de pedagogische driehoek
 • Dag 3: het kindercoach proces


Resultaten:

Aan het eind van deze fase ken/kun je:

 • Een eigen visie ontwikkelen op ontwikkeling van kinderen
 • Bewust worden van de invloed van generaties, cultuur en opvoeding
 • Bewust worden van je eigen ontwikkeling in kinderjaren
 • De invloed van ouders en professionals
 • Hoe de pedagogische driehoek effectief kan zijn
 • Activerende werkvormen inzetten bij coaching van kinderen
 • Aansluiten bij de belevingswereld van kinderen
 • Welke vorm van het coachmodel je in kunt zetten

Fase 4 staat in het teken van het werkveld.


Belangrijke onderwerpen die voorbij komen zijn:

 • Welke vormen van onderwijs onderscheiden we?
 • Hoe vind je aansluiting in coaching hierbij?
 • Wat is de rol van de kindercoach bij ‘Passend onderwijs’?
 • Welke plek in de gouden driehoek neemt het onderwijs in?
 • Welke gedragspatronen kunnen we herkennen en hoe gaan we hier vervolgens mee om in de rol van kindercoach?


Onderwerpen:

 • Dag 1 Het onderwijssysteem
 • Dag 2 Gedragspatronen


Resultaten :

Aan het eind van deze fase ken/kun je:

 • Meldcodes en doorverwijzingen
 • Gedragspatronen herkennen en aanpakken
 • Het onderwijssysteem in Nederland
 • De rol van de kindercoach in het onderwijs

Fase 5 draait om de verdieping in het coachen van kinderen .


Centrale vragen tijdens deze module zijn:

 • Op welke lagen kunnen we systemisch werken met kinderen?
 • Wat is de relatie tussen ouders en kinderen en hoe werkt dit door in gedrag?
 • Welke lasten neemt het kind over?
 • Hoe kun je met kinderen werken op de logische niveaus?


Onderwerpen:

 • Dag 1 Overtuigingen
 • Dag 2 Familieopstellingen


Resultaten : 

Aan het eind van fase 5 ben je in staat:

 • Systemisch te werken op drie lagen
 • Te werken op overtuigingen vanuit de logische niveaus

In deze fase ga je:

1: Een coachtraject verzorgen met een coachee

2: Je logboek verdedigen

Resultaat:

Na deze fase ben je afgestudeerd en ontvang je een erkend diploma afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs (het CPION is de vertegenwoordiger van Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).

Jouw ontwikkeling

Bij TC Academy staat de ontwikkeling van de deelnemer centraal. Om jouw ontwikkeling positief te beïnvloeden, ondersteunen we je met:

Intervisiebijeenkomsten

Er zijn 3 intervisiebijeenkomsten tijdens de opleiding, telkens na afronding van een module. Je gaat samen met je medestudenten reflecteren op het leerproces en op jezelf als kindercoach. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar professioneel kindercoach. Je deelt ervaringen, observeert en geeft elkaar feedback. We gebruiken de intervisiebijeenkomsten ook om je competenties te oefenen.

Logboek/POP

Tijdens de opleiding tot kindercoach houd je een persoonlijk logboek bij. Onderdeel van dit logboek is het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Daarin volg jij je persoonlijke ontwikkeling.

Reflectie 

Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot professioneel kindercoach. Leren stilstaan en kijken naar je eigen handelen. Zo word jij je bewust van de je keuzemogelijkheden.

Coachgesprek

Tijdens de opleiding heb je recht op een gesprek met een coach van de TC Academy. Ook hier is jouw ontwikkeling het onderwerp van gesprek.

Coachen in de praktijk

Je sluit de opleiding af met het coachen van je eigen coachee, middels het houden van een intake en (minimaal) drie coachgesprekken. Zo doe je meteen ervaring op in de praktijk.

Examen en diploma

Examen en diploma

De TC Academy sluit haar opleidingen af met een examen. Dit examen bestaat uit een eindopdracht en een eindevaluatiegesprek.

Eindopdracht

De deelnemers verzorgen als eindopdracht een coachtraject met een coachee.

Eindevaluatie 

Tijdens het eindevaluatiegesprek verdedigen de deelnemers hun logboek en tonen ze hun ontwikkeling tijdens de opleiding aan.

Post-hbo diploma

De TC Academy mag je een erkend post-hbo diploma overhandigen, afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. (Het CPION is de vertegenwoordiger van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).

Prijzen

De erkende Post HBO opleiding tot Kindercoach voor coaches volgen bij TC Academy? De opleiding kost €3.250,-

Schrijf jij je drie maanden voor aanvang van de opleiding in? Dan biedt TC Academy je een korting van 5% aan.

Inbegrepen in de prijs zijn:

Intake en competentietest

 • 9 (les)dagen
 • 3 intervisiebijeenkomsten
 • Coachgesprek(ken)
 • Examen CPION
 • Accommodatie- en verblijfskosten (trainingsruimte, lunch)
 • Registratie Landelijk Register Deelnemers CPION


Literatuur  

De literatuur schaf je apart aan, de kosten zijn ca. € 300,-

EVC procedure

Mensen met een coachdiploma dat niet post-hbo geaccrediteerd is nemen deel aan een EVC procedure. Kosten: 350,-

Betalingsmogelijkheden

Eenmalige betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het volledige bedrag in één keer

Gespreide betaling: Jij (of je werkgever) betaalt het bedrag in een overeengekomen aantal termijnen (maximaal 4, waarbij de laatste termijn voldaan dient te zijn voor de diploma-uitreiking)

Bent je particulier en betaal je de opleiding zelf? Dan kun je maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Er geldt een drempel van € 250,-.