Aandacht voor het individu, professioneel en praktijkgericht

We zijn een praktijkgericht opleidingsinstituut met docenten en deelnemers die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen groei en ontwikkeling door te reflecteren. 

“Wie ben ik in mijn rol als trainer en of coach? Is een van de eerste vragen die je aan jezelf mag gaan stellen. Een helder beeld over jezelf hebben is essentieel in het vinden van een weg naar een professie als trainer/coach.

De TC Academy is opgericht in 2009 door Suzanne Vanca. Met een team van vaste- en gast docenten geeft ze vorm en inhoud aan de erkende opleidingen. 

Wij bieden jou....

 • Een opleiding waarin jouw ontwikkeling centraal staat.
 • Vaste- en gast docenten uit het werkveld.
 • Mogelijkheid tot specialiseren.
 • Stage lopen in het werkveld.
 • Afstuderen in de praktijk.
 • De opleiding gespreid te betalen.
 • Een Post HBO diploma, afgegeven door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. (Het CPION is de vertegenwoordiger van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs: SPHBO).
 • Een groepsgrootte van maximaal 12 deelnemers om persoonlijke aandacht te garanderen.
 • Coach gesprekken.

Onze missie

Onze missie

Wij staan voor….

Het opleiden van mensen tot vakbekwame trainers en coaches. In de opleiding herken jij je eigen denken, voelen en handelen. Je neemt er verantwoordelijkheid voor. Je krijgt nieuwe vaardigheden onder de knie en kunt ze toepassen, in verschillende situaties en zo efficiënt mogelijk.

De basiswaarden in ons werk zijn:

 • Bewust zijn: je herkent je eigen acties
 • Verantwoordelijk: je bent bereid om naar het resultaat van je acties te kijken en ze om te  zetten in effectief gedrag
 • Gepassioneerd: je bent heel gemotiveerd om tijd en energie te steken in de ontwikkeling van jezelf en de ander
 • Flexibel: er is geen goed of fout. Je maakt de keuze om zaken breder te bekijken. Zo kan het meest effectieve gedrag toegepast worden
 • Authentiek: ieder mens is uniek en mag vertrouwen op zijn of haar kwaliteiten
 • Pro-actief: je neemt initiatieven en gaat uitdagingen aan om nieuwe vaardigheden aan te leren
 • Respectvol: je bent respectvol naar jezelf, naar de natuur, de maatschappij en de medemens. 

De opleiding, met deze uitgangspunten als basiswaarden, maakt van jou een vakbekwame en zelfbewuste trainer of coach. Met jouw professionele inzet kun je een succesvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mens en organisatie.

Onze werkwijze

Onze werkwijze

Instrumenten

Werken vanuit de 3 V's van veiligheid, vertrouwen en verbinding is een belangrijke basis voor de TC Academy. Door een continue check op deze drie basisvoorwaarden, durven mensen zichzelf te zijn. Groeien en leren worden dan vanzelfsprekend. Het model om vaardigheden aan te leren is 'Learning by doing'. Voorafgegaan door een stevige theoretische basis. We besteden, naast het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, veel aandacht aan reflectie.

De instrumenten die we gebruiken, vinden hun oorsprong in het Neuro Linguistisch Programmeren (NLP), Transactionele analyse, de Rationele Emotieve Training (RET) en de ontwikkelingsgerichte psychologie.

Docenten

Alle docenten zijn naast het lesgeven voor de TC Academy, ook in het werkveld actief. Dat vinden we belangrijk. Door de inzet van een werkveldcommissie, die de ontwikkelingen in de markt op de voet volgt, garanderen we de constante toetsing van de theorie aan de praktijk. De TC Academy werkt met hoofd- en gastdocenten.

Kwaliteit & TC Academy

Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs

Doel van deze organisatie is door middel van kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan Post-HBO-opleidingen in Nederland. De door de SPHBO getoetste opleidingen krijgen het predicaat Registeropleiding post-HBO. Het is een beschermd predicaat, dat alleen door de SPHBO kan worden verleend. De Stichting Post HBO is een onafhankelijk dienstverlenende organisatie op het gebied van Post-HBO-opleidingen in Nederland.

Deelnemers die de opleiding met goed gevolg afronden, ontvangen een erkend Post HBO diploma. Alle opleidingen van de TC Academy zijn geacrediteerd door de Stichting Post HBO Nederland. 

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) is het register waar opleidingsinstituten toegelaten worden die voldoen aan een norm ten aanzien van  kwaliteit van de studentprocessen, heldere en eerlijke informatievoorziening, duidelijke doelen en eindkwalificaties, voorzieningen voor studenten die vertraging oplopen, klachtenprocedures, kwaliteit van docenten en  het  management.