NLP & Communicatie

Datum: 07/09/2020 tot 21/09/2020
€ 1.250,00


Is de workshop NLP & Communicatie iets voor jou?

De workshop NLP & Communicatie start twee keer per jaar. De TC Academy biedt jou de kans om in drie lesdagen expert te worden in effectieve communicatie met jezelf en anderen.

De drie lesdagen zijn een voortdurende afwisseling van theorie en praktijk. Ervaringsgericht leren staat centraal, wij hanteren het 'Learning by doing' model.

De workshop is bedoeld voor iedereen die over de ''tools'' oftewel de instrumenten wil beschikken om doelgericht en effectief te communiceren. Ga je als professioneel trainer/coach aan de slag? Train je groepen, coach je teams, geef je leiding of wil je effectief leren communiceren? Dan is deze workshop op je lijf geschreven!

Aan het eind van deze workshop ben je in staat om:

•Verschillende taalpatronen te beheersen

•Makkelijker af te stemmen met je gesprekspartner

•Te communiceren op verschillende abstractieniveaus

•Specifieke vragen te stellen die de gewenste informatie geven

•Een gespreksdoel te formuleren via het outcome model

•Tools in te zetten die de communicatie verbeteren.